Zespół

Anna Demarczyk

Psycholog, diagnostyk

Psycholog, absolwentka jednolitych studiów magisterskich Społeczna psychologia kliniczna Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła staż zawodowy w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, gdzie również późniejsze doświadczenie zawodowe rozwijała w ramach wolontariatu. Obecnie kształci się na studiach podyplomowych Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jej zainteresowania naukowe to psychologia zdrowia, zwłaszcza zjawisko wzrostu potraumatycznego. W praktyce klinicznej chciałaby docelowo skupić się na pracy z młodzieżą oraz psychoterapii osób dorosłych.

W PROGRESS Pracowni Psychologów prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne, konsultacje wychowawcze dla rodziców, grupy szkoleniowe, a także warsztaty dla rodziców nastolatków, dla rodziców rozwodzących się oraz grupy edukacyjno-wsparciowe dla bliskich i opiekunów osób zmagających się z chorobą nowotworową.

Julia Mikołajczyk (Mańkowska)

Logopeda, pedagog, aktorka

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.
Pracuje w filmie i teatrze, jest Dyrektorem Artystycznym Akademii Młodego Aktora w Warszawie.

PROGRESS Pracownia Psychologów to miejsce, gdzie prowadzi indywidualne sesje logopedyczne oraz realizuje szkolenia i warsztaty.

Od wielu lat przygotowuje autorskie programy z dziedziny emisji głosu, wystąpień publicznych, terapii teatrem, techniki wokalnej, pracy z rekwizytem, skupienia i koncentracji, kreatywności, ekspresji scenicznej i improwizacji aktorskich – wszystkie te narzędzia wykorzystują nie tylko aktorzy, ale także Klienci chcący rozwinąć wymienione kompetencje na drodze kariery zawodowej.

Przygotowuje do prestiżowych egzaminów LAMDA w Londynie. Jako jedyna w Polsce, organizuje wyjazdy do London Academy of Music and Dramatic Art, w której odbywają się egzaminy aktorskie. Uczestnicy otrzymują certyfikaty pozwalające na kompletowanie punktów potrzebnych na uczelnie wyższe na terenie całej Europy.

Patrycja Kurowska-Kowalczyk

Psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta

Psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Psychologii. Posiada Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracowała przez kilka lat w Zakładzie Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia SPSK im. Orłowskiego, gdzie zajmowała się konsultacjami i psychoterapią dla pacjentów poradni, następnie w Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Psychosomatycznych i Nerwicowych, SPSK im. Orłowskiego, gdzie prowadziła psychoterapię grupową. Od 2003 roku pracuje w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, zajmuje się diagnostyką podejrzenia wykorzystania seksualnego u dzieci, interwencjami, psychoterapią, prowadzi grupy i treningi terapeutyczne, edukacyjne oraz interpersonalne.

W PROGRESS Pracowni Psychologów prowadzi konsultacje i terapię w zakresie problemów seksuologicznych: we współżyciu seksualnym (brak przyjemności, problemy z erekcją, wytryskiem, orgazmem) u mężczyzn i u kobiet, traumy po wykorzystaniu seksualnym, związanych z orientacją seksualną (brak akceptacji własnej lub otoczenia), w rozwoju psychoseksualnym u dzieci i młodzieży, w nawiązaniu i utrzymaniu relacji intymnej, z identyfikacją seksualną. Zajmuje się także pomocą rodzicom, którzy się rozstają, lecz chcą ochronić swoje dziecko przed negatywnymi konsekwencjami rozpadu ich związku. Prowadzi także psychologiczne konsultacje indywidualne, psychoterapię indywidualną, psychoterapię par oraz grupy terapeutyczne, wsparciowe, edukacyjne.

Bożena Paczuska-Jałowińska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie,  psycholog kliniczny, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i w zakresie psychoterapii zaburzeń stresu pourazowego. Pracowała w programach środowiskowych, w obszarze przeciwdziałania przemocy i interwencji kryzysowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi,  psychicznie i terminalnie chorymi. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Prowadzi warsztaty dla rodziców, szkolenia dla profesjonalistów w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji oraz  superwizję pracy socjalnej.  Psychoterapią  zajmuje się  od ponad dwudziestu lat. Uczestniczyła w czteroletnim kursie w zakresie terapii analitycznej indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „ Rasztów”.

W PROGRESS Pracowni Psychologów prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych.

Małgorzata Drozd

Pedagog, mediator

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Socjoterapii i Metod Psychospołecznych w zakresie Socjoterapia. Członek Zarządu Mediatorów Rodzinnych (SMR). Mediator, trener ART, trener umiejętności miękkich (w zakresie komunikacji interpersonalnej), superwizor, konsultant i doradca w sprawach rodzinnych(kryzysy małżeńskie, rozwody, sytuacja dziecka w konflikcie rodziców), specjalista w zakresie rozwiązywania konfliktów szkolnych. Współpracuje z SWPS, UW, WCiES, KOPD oraz placówkami edukacyjnymi.

Celem mojej działalności jest propagowanie idei mediacji – jako metody najbardziej skutecznej             w rozwiązywaniu konfliktów i sporów zarówno w życiu osobistym, zawodowym jak i społecznym. Ważne jest dla mnie promowanie poprawnej komunikacji jako fundamentu relacji międzyludzkich na różnych płaszczyznach. Od kilku lat prowadzę mediacje konfliktów rodzinnych, społecznych, szkolnych  i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu klient – firma oraz szkolenia z mediacji, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, i kompetencji społecznych.

Ważnym kierunkiem, a zarazem celem mojej działalności jest pomoc we wprowadzaniu zmian w życiu osobistym i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem i dbałością o relacje z osobami bliskimi, współpracownikami, zespołem. Moją dewizą jest otwartość i szacunek dla wartości oraz poglądów innych, a także skupienie na zasobach i kreatywności osób, którym pomagam.

Agnieszka Olszewska

Prawnik, trener szkoleniowy, mediator

Prawnik, trener szkoleniowy, pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, mediator rodzinny. Jest absolwentką Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (specjalista Centrum Interwencyjnego), Koordynatorem Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Autorka wielu artykułów i publikacji (m.in. stała współpraca ze „Światem Problemów”, „Niebieską Linią”, Studium Prawa Europejskiego), współpracowniczka organizacji pozarządowych, członkini Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, studentka IV roku Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jest w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej.

Jarosław Banasik

Prawnik, doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 78), trener kadry kierowniczo – menedżerskiej

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył Podyplomowe Studium Treningu Kadry Kierowniczo-Menedżerskiej Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Właściciel Biura Prawnego „AMICUS” zajmującego się obsługą podmiotów gospodarczych, a w ramach tego m.in. obsługą organów spółek, opracowywaniem przepisów regulujących stosunki wewnętrzne spółek, przygotowywaniem i negocjowaniem umów handlowych, doradztwem w zakresie spraw wynikających z bieżącej działalności, postępowań administracyjnych i sporów wynikających ze stosunku pracy, a także dochodzeniem roszczeń finansowych. Zarządzał podmiotami gospodarczymi w ramach kontraktów menedżerskich, przeprowadzał w nich restrukturyzacje mające na celu poprawę funkcjonowania, jak też ograniczenie kosztów. Był mediatorem w postępowaniach karnych, wykładał prawo pracy. Jest licencjonowanym syndykiem, doradza podmiotom wchodzącym w proces likwidacji lub znajdującym się na progu utraty wypłacalności.